EVA BERNADETTA

- Realistická kresba tužkou -

Kreslení se věnuje 4 roky, veškeré obrazy včetně černého pozadí jsou kresleny pouze tužkou. Technika, kterou dokáže vytvořit tak dokonale černé pozadí je bohužel tajemstvím, ale je opravdu vykresleno pouze tužkou.

Některé portréty jsou kresleny dle předlohy (fotografie), nicméně zde naleznete i autorská díla, kterým se autorka převážně věnuje.

Některé obrazy jsou doplněny o plátkové zlato, které se ručně nanáší na obraz autorkou. Většinu obrazů zdobí imitace zlata, nicméně jeden obraz (lebka býka) je zdoben pravým 16-ti karátovým bílým zlatem.

Pro zachování stálosti barev je na obrazy aplikován fixativ, tudíž je zde zaručena stálost barev.

Většina obrazů je prodejných jako autorské reprodukce a některé jako originál. Reprodukce jsou vyráběny tak, že originál obrazu je skenován po centimetrech čtverečních a posléze je v počítači dáván dohromady. Papír, na který se následně tiskne, je dovážen ze zahraničí a je té nejvyšší kvality. Každá reprodukce je označena suchou pečetí včetně originálního podpisu autorky. Reprodukce jsou limitované.

Kresba portrétu zabere většinou měsíc i déle.

Portréty i návrhy obrazů je možno i na zakázku dle přání zadavatele.

PŘEDCHOZÍ VÝSTAVY

SÁRA SAUDKOVÁ


"Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zastavit a zakonzervovat čas...nedělám nic jiného, než že objektivem nasávám do negativů všechno, na čem mi záleží, co mám ráda a co spolehlivě pomine: lásku, radost, smutek i touhu, krásu, vůni dětí, samotu a čekání. Jsou to příběhy, které se mi honí hlavou a které čtu v lidech - listuji v nich jako v knize...každý člověk v sobě ukrývá své tajemství, které unese jen fotografie, aniž by prozradila všechno."


Sára Saudková se narodila se v roce 1967 v Zábřehu na Moravě, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Autorka aktivně a soustředěně fotografuje od roku 1999.

Věnuje se výhradně volné tvorbě - inscenovanými fotografiemi s typicky hravým, erotickým nábojem dokumentuje svůj soukromý život - loučení a čekání a to mezi tím: lásky, touhy, osamění... 

Fotografuje převážně akty. Jedná se o klasické, černobílé fotografie snímané na střední formát.

Píše kriminální a milostné thrillery, povídky a pohádky.


Klasická technika fotografie aneb "stříbro-želatinový proces".

Všechny vystavené fotografie jsou zhotovené původní, klasickou cestou, procesem, který využívá citlivosti solí stříbra vůči světlu - nebo přesněji, jeho schopnosti je rozkládat na elementární (černé) stříbro. Samotný postup se používá v této podobě již od roku 1871, letos tedy přesně 150 let. V praktickém provedení jsou tyto světlocitlivé soli (nejčastěji chloridy a bromidy stříbra) rozptýleny v želatinové vrstvě, a to jak na průhledném podkladě (tzv. negativu), tak i na papíře, kde pak následně vzniká výsledný obrázek, fotografie (tzv. pozitiv). V první fázi je nejprve ve fotografickém přístroji vytvořen negativ, který se dále chemicky vyvolává a ustaluje a který zachycuje výsledný obrázek s převrácenými barvami - co je ve skutečnosti bílé, je na negativu černé a naopak. Ve zvětšovacím přístroji se pak s negativem dále pracuje, přičemž je přes jeho optický systém osvětlován fotografický papír, opatřený již zmiňovanou světlo citlivou vrstvou solí stříbra. Tento pozitiv se pak opět chemicky vyvolává a ustaluje (tedy se zbavuje nadbytečných stříbrných solí, které by časem fotografii znehodnotily) a představuje již výslednou fotografii. Další často užívanou možností je pak tzv. sépiové tónování, kterým se dosáhne jak teplejšího výsledného tónu, tak se i zabrání případnému poškození černobílé fotografie časem, neboť ta je v původní podobě citlivá na přítomnost některých chemických látek v ovzduší.

Tento postup (začal se pro něj používat název "analogový") je oproti digitální fotografii o mnoho pracnější, neskonale dražší a náročnější, ale skýtá též řadu předností, ve které současnou fotografii předčí - jednou z nich je i mnohonásobně vyšší hustota bodů, ze kterých se obraz skládá, ale i hladkost přechodů světel a stínů a samozřejmě i určitá nadčasovost takto zachyceného motivu.